תפזורת הפכים בשפה העברית

 


מצא את ההפכים של המלים הרשומות מטהל


ק


ח


ר


ו


צ


א


א


א


ז


ר


י


ח


ה


צ


נ


ז


י


ת


ד


מ


א


ו


ש


ר


ב


ע


ד


ר


ה


ק


ק


ר


י


ז


א


מ


ו


מ


ת


ו


ק


ש


ח


ו


ר


נ


ק


י


ה


ח


נ


ק


ח


ד


ש


ו


פ


ט


ה


ו


ר


ק


ב


ו


ה


ו


י


ו


מ


ב


א


ח


ע


ע


ע


ב


ה


ס


ר


ל


ר


ר


ר


ב


מ


ו


ד


כ


ב


ד


י


פ


ו


ק


ט


ר


ק


ר


י


ה


ר


נ


ע


ע


פ


ס


ו


ל


ו


א


ד


י


י


י


ר


א


מ


ל


ה


ג


י


א


ב


ש


י


א


ר


ו


כ


מ


ד


ט


ה


ר


ח


א


ט


ו


מ


ש


מ


א


ל


נ


ו


ר


ע


ת


ש


מ


נ


נ


ה


ו


ט


ו


ב


כ


ח


ק


י


י


ח


ח


כ


מ


כ


כ


מ


ע


ט


נ


ב


ק


ד


ק


מ


ל


ה


ל


כ


ח


ש


ק


ט


ס


ר


ק


ק


מ


ג


ו


ה


צ


כ


 

נתן- מכר-חלש- עצלן- רווה- רשע- מלא- עקשן –ירד- יציב- מועיל- בוגד- מאוחר- יצא- מקומט- עצוב- חף מפשע- סוף- תקין- ישב- דומה- לבן- מנומס- הפסיד- אמיץ
-
מלוכלך- רחב- אויב- טמא- בא- תפל- מר- שבע- שקיעה- נגד- שנאה- דק- קל- ישן- לילה- מלא- מכוער
-
בהיר- טיפש- שקוף- אחרון- יבש- אחורה- חלק-

פתח- רזה- חושך- חולה- זוכר- לאט- ימין- קצר- רע- הרבה- רעש
.
  

 

הערה:המלים יכולות להירשם במאונך,מאוזן ואלכסון
 
 
ממורה השפה העברית: איאד חאג’ יחיא
 
 
 

7 تعقيبات

  1. alaa tamn a al6ebh قال:
  2. هيا من التاسع د قال:
  3. اسيل من الصف الثامن (ب) قال:
  4. طيباوية قال:
  5. حلا جبارة قال:

    نعم الطالبه المودبه الخلوقه الرائعه المدعه الرائعه

  6. بنت من التاسع د قال:

    شكرا الك استاذ اياد

 
 

أرسل ردك

 
 
 
*